Berichtgeving over studie Verkeerscentrum baseert zich op onvolledige en foute informatie

Het Forum 2020 heeft kennis genomen via een publicatie in De Standaard van 5 maart van een studie door het Verkeerscentrum die maandag reeds besproken zou zijn in regeringskringen, over het combi (meccano) scenario dat deel uitmaakt van het memorandum voor een duurzame mobiliteit in en rond Antwerpen.
Dit Memorandum werd vorige week aan de Vlaamse overheid, de Provincie en de Stad Antwerpen en diverse randgemeenten overhandigd. Het Forum is verbaasd dat  het Verkeerscentrum in het kader van haar analyse over het combi (meccano)-scenario  op geen enkel moment contact heeft genomen met het Forum2020 om de details van de diverse scenario’s te kennen .
Het Forum 2020 stelt vast dat de gepubliceerde uittreksels van de analyse op onvolledige en foute informatie gebaseerd zijn. Het Forum betreurt eveneens dat ook De Standaard geen contact heeft genomen met het Forum vooraleer publicatie.
Meer informatie :


Inmiddels publiceerde De Standaard een 'recht op antwoord' op 6 maart en meldde ATV  dezeflde dag dat het Verkeerscentrum zich distantieerde van de berichtgeving in De Standaard.

Voor meer informatie of opmerkingen kan u een email sturen naar: info@forum2020.be