Inzetten op intelligente verkeerssturing, juiste prioriteiten en overkapping van de stedelijke ring

Memorandum van Forum2020 aan de onderhandelaars voor een Vlaams Regeerakkoord in verband met mobiliteit te Antwerpen

Het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen (Forum 2020) opgericht in het najaar 2009 en bestaande uit een groep bedrijfsleiders en academici om een werkbare en duurzame oplossing te vinden voor de mobiliteitsproblemen van de regio, richt onderstaand memorandum van 10 punten aan de onderhandelaars voor een Vlaams Regeerakkoord. De nieuwe Vlaamse beleidsploeg moet aldus het forum - een coherente en uitvoerbare visie op mobiliteit èn stedelijke ruimtelijke ordening prioritair stellen in het nieuwe regeerprogramma en daarbij rekening houden met de technologische ontwikkeling en gewijzigde maatschappelijke betrokkenheid

De tien aktiepunten voor een geintegreerd mobiliteits en ruimtelijk toekomst plan voor Antwerpen zijn volgens het Forum 2020

  1. Verklaar dat het oorspronkelijke concept ‘Oosterweelverbinding‘ 15 jaar na datum technologisch voorbijgestreefd is en bevestig dat mobiliteitsoplossingen hand in hand kunnen gaan met een gezonde visie op stadsontwikkeling.

  2. Schep duidelijkheid over risico’s en mogelijke kosten omtrent de beëindiging van de relaties met Noriant (wat zijn rechtsgronden, welke bedragen, welk redelijk compromis na te streven) en ga voor een harde onderhandeling als belangrijke klant van de aannemerswereld.

  3. Verlaat in dit complexe dossier de keuze van volledige uitbesteding via publiek-private samenwerking (PPS) en design, build, finance, maintain (DBFM) als financierings- en aanbestedingsmethode om te kiezen voor individuele aanbesteding van (deel)projecten met duidelijk afgebakende omvang en doelstellingen.

  4. Kies voor een volkslening ter financiering van de werken (en gebruik het voordeel in financieringskost om de schadevergoeding aan Noriant te betalen).

  5. Laat vanaf nu alle ingrepen omtrent het secundair wegennet rond Antwerpen voorafgaand valideren door een gedepolitiseerd coördinatieorgaan voor de Regio Antwerpen.

  6. Beslis een verplichte omleiding voor het internationaal transitverkeer uit het Noorden tijdens piekuren (via de toltunnels Liefkenshoektunnel of Westerscheldetunnel in Nederland)

  7. Verhef intelligente verkeerssturing als prioritaire strategie voor Vlaanderen als centrale logistieke regio voor Europa.

  8. Bouw aan een tweede (halve) ring rond Antwerpen in het noorden in plaats van de bestaande drie-vierde ring te sluiten ter hoogte van het Sportpaleis. Start de bouw van deze noordelijke halve ring met de prioritaire aanleg van de A102 (Ekeren-Wommelgem) en van de verbinding E17-Liefkenshoektunnel (de zogenaamde tangenten).

  9. Stimuleer een arbeidsorganisatie gericht op de noden en op de technologie van de 21ste eeuw om piekbelasting op het wegennetwerk te vermijden.

  10. Maak van Antwerpen een toekomstgerichte, vlot bereikbare en milieuvriendelijke stad door stapsgewijs de gedeeltelijke overkapping van de Antwerpse Ring te realiseren in het kader van een breed gedragen termijnstrategie van stadsontwikkeling.


Als logistieke regio en als economische draaischijf kan Antwerpen (zowel stad als regio, inclusief Waasland) zich niet permitteren om geen goede oplossing voor de mobiliteit - die ook voldoende draagvlak heeft - te krijgen.

Boek ‘De Antwerpse fluwelen revolutie‘ nu ook in gedrukte versie beschikbaar

De diverse standpunten van het Forum2020 werden gebundeld in het boek ‘De Antwerpse fluwelen revolutie‘ dat gratis als e-book ter beschikking wordt gesteld op onze website (klik hier) Naast deze digitale editie ligt vanaf einde deze week ook een print-versie van 9.95 euro in de boekhandel (of kan via de website besteld worden)