Meccano-principe is enige duurzame lange termijn optie

Tijdens een persconferentie op 9 september 2010 te Antwerpen lichtte het Studiebureau Transport & Mobility Leuven de resultaten toe van de studie “Verkeerskundige analyse en MKBA van een nieuwe Scheldekruising in Antwerpen” in opdracht van het Forum 2020. Het Forum 2020 had voor de zomer tevergeefs aan het Vlaams Verkeerscentrum gevraagd een verkeerskundige analyse te maken van het Meccano-tracé. Het Forum 2020 besliste derhalve een onafhankelijke studie te laten maken door het studiebureau Transport & Mobility Leuven, een joint venture tussen de KUL en het Nederlandse instituut TNO.

Samenvatting van de studie : www.tmleuven.be/project/meccano
Persbericht : Klik hier
Stellingname Forum : klik hier