Persontmoeting 24 maart 2010 : de juiste beslissing is belangrijker
dan een snelle beslissing

Tijdens een persontmoeting te Antwerpen, gaf het Forum 2020 toelichtingen bij het hoofdstuk ‘openbaar vervoer’ van het studierapport van Manu Claeys en Peter Verhaeghe ‘Van Knelpunten naar knooppunten’ en werd de Vlaamse regering uitgenodigd een juiste eerder dan een snelle beslissing te ambieren.

Het besef groeit dat in Antwerpen het aantal stadsregionale verplaatsingen nog fors zal toenemen. Een aangepast openbaarvervoersysteem zal hierbij een sleutelrol spelen. Het huidige netwerk is relatief oud, niet meegegroeid met de agglomeratie, voornamelijk radiaal (centrumgericht) uitgebouwd en heeft een lage commerciële snelheid door gebrek aan doorstroming.

Twee recente ingrepen op het bestaande spoornet creëren kansen om hieraan te verhelpen.
Door de aanleg van de HST-tunnel en de Liefkenshoekspoortunnel ontstaat capaciteit op het bestaande ringspoor voor de uitbouw van een lokaal expresnet (lightrail). Na de aanleg van een eventuele tweede spoorontsluiting zal deze capaciteit nog toenemen. Liefkenshoekspoortunnel en tweede spoorontsluiting vormen dan een noordelijke bypass voor het goederenverkeer rond de stad, zoals het meccanotracé dat doet voor het hoofdwegennet. In de stad zelf komt meer ruimte vrij op het bestaande netwerk voor lokale verplaatsingen. In combinatie met de verdere operationalisering van de zogenaamde ‘dubbele T’ (= Antwerpse premetro) en nieuwe eindhalten voor het streekvervoer per bus kan het Antwerpse netwerk voor openbaar vervoer de ruggengraat vormen voor verdere stadsontwikkeling.

Presentatie studie openbaar vervoer