Duurzame oplossing voor mobiliteit vereist meer dan bijkomende Scheldekruising

Het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 (Forum 2020) publiceert heden een ‘Memorandum voor een duurzame mobiliteit in en rond Antwerpen’ waarin 4 verschillende scenario’s worden geanalyseerd om de verkeersproblemen in Antwerpen op te lossen.

Deze scenario’s omvatten ook een bypass via het noorden bestaande uit drie aaneensluitende elementen die gefaseerd kunnen worden uitgevoerd: een nieuwe verbinding tussen de E17 en de expressweg, een nieuwe Scheldekruising en een grotendeels ondertunnelde verbinding tussen Ekeren en Wommelgem volgens het tracé van de A 102.

Het forum - dat bestaat uit bedrijfsleiders en academici - heeft gedurende de voorbije drie maanden alle bestaande studies geïnventariseerd, diverse hoorzittingen gehouden en breed geconsulteerd met diverse actoren, inclusief de randgemeentes en actiegroepen. Het forum is a-politiek en werkt zonder a priori’s. Het forum geeft geen eindoordeel maar evalueert diverse scenario’s en levert nieuwe denkpistes aan om op basis van het voorziene investeringsbudget een oplossing mogelijk te maken die financieel, technisch en maatschappelijk haalbaar en draagbaar is. Het forum doet ook een aantal aanbevelingen over de aanpak naar de toekomst toe.

Voor meer informatie of opmerkingen kan u een email sturen naar: info@forum2020.be