Forum 2020 laat bijkomend studiewerk uitvoeren door TML in verband met mobiliteitsproblematiek Antwerpen

Naar aanleiding van het artikel verschenen in de Standaard van 1 juni 2011met als titel : ‘Het Oosterweeldilemma -  analyse zwijgen wekt achterdocht, heropening debat veroorzaakt narigheid‘ wenst het Forum 2020 volgende rechtzetting te publiceren wat de financiering van de studie van Transport & Mobility Leuven betreft (‘foutieve verwijzing naar financiering door de actiegroepen’) en wenst tevens bij deze gelegenheid volgende verduidelijking te leveren over zijn doelstellingen en initiatieven.

Het  Forum Mobiliteit Regio Antwerpen (Forum 2020) werd opgericht in het najaar 2009 en bestaat uit een groep bedrijfsleiders en academici, bezorgd om een duurzame oplossing te vinden voor de mobliteitsproblemen van de regio na het referendum van 18 oktober 2009, waarbij de Antwerpse bevolking een oplossing op basis van het BAM-tracé afwees. Het Forum 2020 stelde zich de opdracht te zoeken naar een creatieve en constructieve oplossing door het bestemmingsverkeer naar Antwerpen te scheiden van het transitverkeer. Een uitgebreide studie van Peter Verhaeghe en Manu Claeys ‘Van knelpunten naar knooppunten’ in opdracht van het Forum heeft geleid tot een concept dat als ‘Meccanoplan’ betiteld wordt, aangezien onderdelen apart uitgevoerd kunnen worden en gebruik maken van reeds voorziene infrastructuur en reservatiestroken. Dit Meccanoplan omvat onder meer de rechtstreekse verbinding vanuit de haven en het knooppunt Ekeren naar de E313 ter hoogte van Wommelgem en een maximale ondertunneling om het impact op de omgeving maximaal te beperken.
Dit plan werd positief onthaald door een grote groep stakeholders zowel in de stad als de rand, door bedrijfsleiders en door actiegroepen.

Het Forum pleitte tevens in zijn  Juni (2010)-memorandum voor een snelle aanpak van het mobiliteitsdossier op basis van de volgende prioriteiten:

  • intelligente verkeerssturing (zorg ervoor dat transitverkeer de Antwerpse Ring vermijdt of slechts gebruikt buiten de piekuren);
  • realisatie van de Oost- en Westtangent (‘bretellen eerst’) met aanbestedingen van de werken in kleine loten (snelle opstart en ingebruikname en betere kostenbeheersing).

Vermits het Vlaams Verkeerscentrum verklaarde niet gemachtigd te zijn om het Meccanoplan op zijn verkeersoplossend vermogen te toetsen, heeft het Forum in de zomer 2010 beslist het  studiebureau Transport & Mobiliteit, een joint venture tussen de KU Leuven en het Nederlandse instituut TNO, te belasten met het analyseren van de resultaten van de verschillende tracés en concepten. Deze studie werd afgeleveerd op 1 september 2010 en is beschikbaar op de website www.forum2020.be.

In het najaar 2010 heeft de Vlaamse Regering haar plannen gewijzigd onder de naam Masterplan Mobiliteit 2020 waarbij werd afgezien van de bouw van het Lange Wapper-viaduct, de verbinding Ekeren-Wommelgem (A102) werd opgenomen in haar plannen en een ondertunnelde rechtstreekse verbinding van Wommelgem tot Wilrijk werd voorzien ( R11).

Het forum heeft in een mededeling van januari 2011 een aantal ontwikkelingen positief geevalueerd maar tevens gepleit voor een gefaseerde aanpak met prioritaire behandeling van de werken op de rechteroever.

Gezien deze nieuwe ontwikkelingen en het uitblijven van publiek beschikbaar studiemateriaal, heeft het Forum 2020 in de maand mei beslist Transport & Mobility  te belasten met een aantal bijkomende berekeningen van de mogelijke tracés op basis van de meest recente  ontwikkelingen. Deze studie zal in de maand juni bekend worden gemaakt.

Meer info: www.forum2020.be
Meer informatie :  namens het forum Christian Leysen  03/ 543. 73. 11